Zo záverov synody EKD v Brémach

Okrem volieb synodáli  mali na programe aj iné témy. Uvádzame podstatné závery v skratke:

Utečenci. Synoda podporuje kurz spolkovej kancelárky A. Merkelovej v utečeneckej otázke. Cirkevný parlament ďakuje šéfke vlády, že neodmieta prijatie v Nemecku tých, čo hľadajú ochranu. Pomáhať utečencom a cudzincom je neoddeliteľná súčasť kresťanskej existencie. Je to výzva pre štáty EÚ, aby otvorili hranice utečencom, aby zohľadňovali normy azylu v EU a aby sa podieľali na rozdeľovní utečencov hľadiac na ich potreby. Synoda vyjadruje starosť o ženy a deti v ubytovniach. Musia byť chránené pred útokmi. Ženy a deti majú byť ubytované oddelene od mužov. Synoda vyzýva cirkev k podpore a angažovaniu sa vo veci integrácie v nemeckej spoločnosti. Hlavne ide o zaškoľovanie detí a mládeže.Synoda vyzýva vládu zvýšiť rozpočet v oblasti boja proti pravicovému extrémizmu, násiliu a nepriateľstvu ľudí.

Klimatická ochrana: Spolková vláda má konkrétnymi zákonmi zabezpečiť ochranu ovzdušia, elimináciu škodlivín z priemyselu a vypnúť uholné elektrárne do roku 2040.

Jubileum reformácie: Treba ho osláviť s ostatnými kresťanskými cirkvami ako oslavu Krista.

Luther a židia: Synoda sa dištancuje od výrokov M. Luthera a ostatných reformátorov v otázkach židov. Sú škodlivé a neprijateľné. Treba tiež objasniť a ozrejmiť kresťanskú misiu medzi židmi.

Právne postavenie EKD: Po 70 rokoch od založenia sa aj EKD a jej stanovy upravujú. EKD sa chápe ako cirkev. ” Je to spoločenstvo jej členských cirkví”. EKD má v súčasnosti 20 členských cirkví.

Rozpočet: Synodáli schválili na rok 2016 rozpočet pre EKD vo výške 198,5 mil. eur, čo je nezmenená výška oproti bežnému roku.

Téma pre rok 2016: V novembri 2016 v Magdeburgu sa synoda EKD  bude zaoberať témou ” Za Európu v solidarite – evanjelická perspektíva na príspevok náboženstiev.”

(www.ekd.de)

Komentovať