Skončila sa 12. synoda EKD

Skončila sa 12. synoda EKD

Ako sa očakávalo, za predsedu Rady EKD bol opätovne zvolený krajinský biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Bavorsku, 55-ročný  Heinrich Bedford-Strohm. Získal až 124 zo 125 odovzdaných hlasov. Po vyhlásení výsledku volieb silne dojatý povedal: ” Je to silný vietor do môjho chrbta.” Za jeho zástupkyňu zvolili 52-ročnú prézesku Evanjelickej cirkvi vo Westfalsku Annette Kurschus.

V stredu 11. novembra 2015 sa na záver synody konali služby Božie, v rámci ktorých uviedli do úradu 8 novozvolených členov Rady a rozlúčili sa s končiacimi členmi v Rade. Pred novými pracovníkmi EKD stoja ťažké úlohy. EKD reprezentuje 22,5 milióna nemeckých evanjelikov. Ich počet každoročne klesá, a tým klesajú aj finančné príjmy z cirkevnej dane. Súčasťou úloh budú aktivity k 500. výročiu reformácie. Budúce zasadnutie synody EKD bude v novembri 2016 v Magdeburgu. Jeho témou bude solidarita v Európe.

(www.ekd.de)

Komentovať