EKD má novú Radu

EKD má novú Radu

EKD – Evanjelická cirkev Nemecka – má nový riadiaci orgán,  Radu EKD. Po viacej ako 12 hodinových poradách a po 11 volebných kolách 10. novembra 2015 členovia synody EKD v Brémach sformovali novú RADU EKD, ktorá má 14 členov, z toho je 8 žien a 6 mužov. Nominovaných bolo 23 osôb z cirkví, politiky, hospodárstva a kultúry. Na zvolenie bola potrebná dvojtretinová väčšina.V stredu 11. novembra bude voľba predsedu Rady EKD. Očakáva sa, že opätovne bude zvolený doterajší predseda, biskup z Mníchova  Heinrich Bedford-Strohm. Výkon funkcie trvá 6 rokov.

(www.idea.de)

Komentovať