Pomoc z Nemecka pre GBÚ ECAV v Bratislave

Generálny biskupský úrad ECAV v Bratislave dostal z Nemecka dve výkonné kopírky. Na základe listu generálneho biskupa ECAV M. Klátika ich zakúpila Spojená evanjelicko-luteránska cirkev Nemecka (VELKD) a Spolok Martina Luthera v Erlangene.  Obe multifunkčné kopírky nahradia staré z rokov 2005 a 2010 , ktoré sú už opotrebované a často potrebovali opravy, a tým aj finančné investície na ne. Nové zariadenia budú slúžiť nielen pre GBÚ, ale aj pre Evanjelickú diakoniu a celú cirkev. Za poskytnuté dary poďakoval listom darcom zahraničný referent  GBÚ Samuel Miško.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať