Deň Bachovej hudby na Slovensku

       Deň Bachovej hudby 2010 na Slovensku

 

Evanjelická cirkev a. v.  na Slovensku spolu s Ekumenickou radou cirkví v SR a Úniou miest Slovenskej republiky ako spoluorganizátormi a s podporou Ministerstva kultúry SR organizuje
 
               v stredu 28. júla 2010 
   Deň Bachovej hudby na Slovensku,
ktorý sa bude konať v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku v deň 260. výročia smrti významného skladateľa a organistu Johanna Sebastiana Bacha.
  
Na Slovensku už tradične vzdávame poctu J. S. Bachovi hlavne počas festivalov Johann Sebastian Bach – Slovensko, ktoré sa konajú každých päť rokov a vrcholia 21. marca, v deň Bachových narodenín, keď sa koná Deň organa, a 28. júla, na výročie Bachovej smrti, keď sa v desiatkach kostolov na Slovensku organizujú koncerty Bachovej hudby.
 
Takto v jeden deň Bachova hudba spojí odborníkov i širokú verejnosť, interpretov i poslucháčov, a tak upriami pozornosť nielen na hudobný odkaz výnimočného génia, ale aj na podstatné otázky existencie.
 
Centrom Dňa Bachovej hudby na Slovensku je vždy chorál, ktorý predstavuje hlavnú duchovnú substanciu Bachovej hudby a je s ním spätá viac ako polovica jeho organového diela. V roku 2010 je to chorál „Allein Gott in der Höh´ sei Ehr´“ (Česť Bohu buď na výsosti), ktorého desať Bachových spracovaní (BWV 662, 663, 664, 675, 676, 677, 711, 715, 716, 717) vyšlo v notovom zošite, ktorý pre toto podujatie špeciálne vydalo vydavateľstvo Bärenreiter.  
Zoznam prihlásených koncertov je v priloženej tabuľke.

Soli Deo Gloria!

Komentovať