Konferencia duchovných ECAV Poľska

28. až 30. júna t.r. sa vo Wisle-Jaworniku konala konferencia duchovných ECAV Poľska. Témou konferencie bola "Pastorizácia", ktorú synoda navrhla ako celoročnú tému pre rok 2011. Okrem hlavnej prednášky zazneli k téme aj ďalšie príspevky. Súčasťou programu boli služby Božie, úvahy a aktuality  biskupa cirkvi, informácie a diskusia.Počas konferencie sa konalo tiež Valné zhromaždenie Spolku kňazov a katechétov ECAV v Poľsku, na ktorom zvolili nových funkcionárov Spolku.

(www.luteranie.pl)

Komentovať