Evanjelické služby Božie v RTVS v sobotu

Evanjelické služby Božie v RTVS v sobotu

RTVS v sobotu 31. okt. 2015 na Pamiatku reformácie odvysiela v priamom prenose na Dvojke o 10.00 hodine evanjelické a.v. služby Božie z kostola v Kukovej, šarišsko-zemplínsky seniorát. Slovo Božie bude zvestovať br.  Slavomír Sabol, biskup VD ECAV. Liturgujú :  Mgr. Ľuboš Činčurák, zborový farár a Mgr.  Anna Činčuráková, zborová kaplánka. Spievať sa budú piesne z ES  č. 186, 274, 264, 1.verš, 263, A 65. Na slávu Božiu zaspieva domáci spevokol Ismael a počas vysluhovania Večere Pánovej zaspieva súbor z umeleckej školy z Giraltoviec. Služby Božie obohatí aj hra na husle a organ.

 

Komentovať