Stretnutie primasov Spoločenstva Porvoo

Od 20. do 22. októbra 2015 sa v Edinburgu konalo stretnutie primasov Spoločenstva Porvoo. Ide o združenie anglikánskych a luteránskych cirkví, uznávajúcich vzájomne praktizovanie cirkevnej a sakramentálnej jednoty, ako aj úrady cirkvi. Na stretnutí boli prítomní vedúci reprezentanti týchto cirkví: anglikánskej z Anglicka, Írska, Škótska, Španielska a Portugalska, ako aj evanjelicko-luteránskych cirkví z Dánska, Estónska, Fínska, Veľkej Británie, Islandu, Lotyšska, Litvy a Nórska. Švédsku cirkev miesto arcibiskupky zastupoval biskup Uppsaly a ospravedlnil sa primas anglikánskej cirkvi z Walesu.

Na programe zasadnutia boli aktuálne otázky v Európe, a to problém prisťahovalcov. Po analýze situácie a debate prijali prítomní odporúčanie i naďalej pomáhať migrantom materiálne i ľudsky, zdravotne, pri vzdelávaní, hlavne pri integrácii do spoločnosti. Pritom neslobodno zabúdať na situáciu kresťanov na Strednom a Blízkom Východe.  Prítomní diskutovali aj o sekularizácii v krajinách a zvestovaní evanjelia, podporili riešiť ekonomickú spravodlivosť vo svojich krajinách. V roku 2016 bude 20. výročie podpísania zmluvy z Porvoo a príprava na 600. výročie jubilea reformácie, s aktívnou účasťou aj anglikánskych cirkví. Budúce takéto zasadnutie bude v roku 2017 v Litve.

(www.luteranie.pl)

Komentovať