Stredisko Evanjelickej diakonie v Skalici otvára denný stacionár

Stredisko Evanjelickej diakonie v Skalici otvára denný stacionár

CZ ECAV Skalica chce aktívne rozvíjať diakonickú prácu. K tomuto účelu bude slúžiť denný stacionár, ktorý začne fungovať 1. januára 2016. Je to forma práce s ľuďmi, ktorí potrebujú starostlivosť alebo spoločnosť počas dňa, kedy sú ich blízki v práci. Stacionár bude v prevádzke v pracovné dni od 8. do 16. hodiny. Do stacionára sa môžu prihlásiť odkázané osoby nad 18 rokov bez rozdielu vierovyznania. Kapacita zariadenia počíta maximálne s 15 osobami. Stacionár bude pracovať v priestoroch zborovej siene a priľahlých miestností. Poskytované služby: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, stravovanie, aktivizácia klientov , relaxácia, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, duchovné poradenstvo, voľnočasová , záujmová a rekreačná činnosť. Pôsobenie Strediska Evanjelickej diakonie Skalica a fungovanie denného stacionára schválil zborový konvent dňa 13.9.2015.  Zároveň odsúhlasil otvorenie zbierky (milodarov)  na tento účel.

Komentovať