Zvolili nového biskupa varšavskej diecézy ECAV v Poľsku

V sobotu 26. júna t.r. sa vo Varšave konala synoda miestnej diecézy ECAV v Poľsku. Jediným programom synody bola voľba nového biskupa. Diecézna konferencia duchovných ako kandidátov vytypovala troch duchovných: radcu Jana Cieslara z Pabianic, radcu Piotra Gasia z Varšavy a farára Wojciecha Rudkovského z Radomy. Po vypočutí si prezentácie programov týchto kandidátov delegáti synody uskutočnili voľbu: zo 60 odovzdaných hlasov Jan Cieslar dostal 37, Piotr Gas 19 a W. Rudkowski 4. Tým za biskupa bol zvolený J. Cieslar. Narodil sa roku 1967 v Cieszyne. Vyštudoval CHAT a roku 1993 bol ordinovaný. Potom bol duchovným v Ustroni, Lodzi a Pabianicach. Popri viacerých funkciách v cirkvi je tiež učiteľom na katedre cirkevných dejín CHAT. Je ženatý. S manželkou Magdalenou vychovávajú dcérku Nataliu.

(www.luteranie.pl)

Komentovať