Mladí luteráni sa zídu na konferencii v Drážďanoch

Ako príprava na 11. Valné zhromaždenie SLZ bude sa v Drážďanoch konať konferencia viacej ako 120 mladých luteránov zo 140 členských cirkví SLZ, a to v čase od 11. do 17. júla 2010. VZ SLZ bude v Štuttgarte od 20. do 27. júla t.r. Mladí budú rozoberať hlavnú tému VZ "Chlieb náš každodenný daj nám dnes!" Pritom to nebude iba o nedostatku potravín, ale aj svetové spoločenské a náboženské témy, napr. HIV a AIDS, nelegitímne dlhy a klimatické zmeny. Po skončení sa všetci mladí zúčastnia VL buď ako delegáti alebo stewardi. 

(www.ekd.de

Komentovať