Selk pomáha v Moldavsku

Nezávisla evanjelicko-luteránska cirkev v Nemecku (SELK) cez svoju organizáciu Hilfe fuer Osteuropa zorganizovala zbierky. Z ich výnosov zadovážila nové auto pre lut. cirkevný zbor v hl. meste Kišineve. Bez neho by práca v diaspore nebola mysliteľná. Zbor tvoria zvyšky Nemcov z Besarábie. Sluzby Božie sa konajú po nemecky a rusky. Úradným jazykom v Moldavsku je rumunčina. Okrem auta cirkev zadovážila pre detský domov a škôlku dva sporáky, práčku, sušičku, regály a stoly.

(www.selk.de)

Komentovať