Zavraždili 11 kresťanov

Príslušníci IS v severnej Sýrii najnovšie sťali a ukrižovali 11 domácich kresťanov. Predtým ich nútili konvertovať na islam, čo však oni odmietli a zvolili mučenícku smrť. Správu priniesla Christian Aid Mission v USA.

(www.idea.de)

Komentovať