Zvolili novú prezidentku GAW

V Berlíne sa 20. – 22. septembra 2015 konalo valné zhromaždenie zástupcov 21 základných skupín a ženskej práce Spolku Gustava Adolfa z celého Nemecka. Spolok podporuje prácu protestantských cirkví v diaspore vo svete. Na programe zasadania bola voľba nového predsedníctva. Za predsedkyňu predstavenstva – prezidentku GAW zvolili 56 ročnú prelátku – regionálnu biskupku z Ulmu, Evanjelická krajinská cirkev vo Wuerttembersku. Funkčné obdobie predstavenstva je od 1.01.2016 do 31.12.2021.

(http://www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať