Nová expozícia v HLBOKOM

Nová expozícia v HLBOKOM

27.9.2015 sa konali v Hlbokom slávnostné služby Božie z príležitosti otvorenia novej expozície v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana. Slávnostným kazateľom bol br.gen.biskup ECAV Miloš Klátik.

Hostí prijal na OÚ Hlboké p.starosta obce Miloš Čobrda. Po SLB bolo kladenie vencov pri mohyle J.M.Hurbana. V programe vystúpili umelci Juraj Sarvaš a spevák Ivan Ožvát.

Príhovor povedal predseda TTSK Tibor Mikuš, pod záštitou ktorého sa podujatie konalo.

Vystúpili aj cirkevné spevokoly z CZ Senica a FS Slnečnica z Padiny (Srbsko).

Novú expozíciupredstavila p.riaditeľka Záhorského múzea Skalica Viera Drahošová. MyS zastupoval konsenior Peter Švehla zo Skalice.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky si mohli  prítomní prehliadnuť novú expozíciu v Pamätnej izbe J.M.Hurbana.

V CZ Hlboké v nasledujúcu nedeľu ukončila svoje pôsobenie ses.farárka Anna Ďurcová a odišla na dôchodok.

Komentovať