Z MyS v septembri

 

1.9. 2015 sa konal v Brezovej p.Bradlom futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV M.Krivdu. Prítomných privítala  a slovom Božím poslúžila (E 3, 14) domáca sestra farárka Lívia Lichancová.

Prvé miesto, zlaté medaily a pohár si prevzali mladí futbalisti z CZ Poniky, strieborné – futbalisti z CZ Sobotište a bronzové futbalisti z CZ Ladzany. Cenu fair play získalo družstvo z CZ Prievoz.

Najlepší strelec turnaja bol Miroslav Tomeček zo Sobotišťa.

V mene čitateľov www.evanjelik.sk  a fanúšikov futbalu víťazom i  všetkým zúčastneným blahoželáme.

Dňa 12.9.2015 v Trnave ( v športovej hale) pokračovalo celocirkevné finále turnaja o pohár generálneho biskupa M.Klátika. Bol to už 7.ročník obľúbeného stretnutia mladých futbalistov  s vedením cirkvi.

Tu zvíťazili futbalisti z CZ Giraltovce z VD. Na druhom mieste skončilo družstvo z CZ  Príbovce (VD).

Na treťom mieste družstvo Sobotišta (ZD) a na štvrtom  mieste futbalisti z CZ Ladzany (ZD) .

Blahoželáme všetkým a futbalu zvlášť.

Komentovať