Vyhlásenie viceprezidentov SLZ

V dňoch 2. a 3. oktobra t. r. navštívili viceprezidenti SLZ  pre európske regióny Evanjelickú cirkev v MR. Prijal ich v Budapešti biskup Fabiny Tamás. Cieľom návštevy bola situácia migrantov. Hostia si vypočuli podrobnú informaciu o pomoci a službe diakonie migrantom v Maďarsku. Referovali zodpovední pracovníci v tejto oblasti. Hostitelia im umožnili navštíviť jedno zariadenie pre pomoc odkázaným na sociálne služby. V sobotu viceprezidenti vydali spoločné vyhlásenie. V ňom ďakujú Ev. Cirkvi v MR za doteraz vykonanú službu migrantom. Konštatujú , že SLZ sa v súčasnosti stará o 2 miliôny utečencov vo svete. Tohto roku je pre túto oblasť určených 200 mil. €. Vyzývajú členské cirkvi SLZ v Európe, aby sa intenzívne zapojili do pomoci prjímania utečencov, a to z dlhodobého hľadiska. V Európe žije 40 mil. evanjelikov, z celkového počtu 72 mil. VVčlenských cirkvách SLZ vo svete. Signatári výzvy pripomínajú, že uplynulo 25 rokov od pádu berlínskeho múru, a preto dnes treba mať otvorené hranice a nestavať ploty a múry na hraniciach. Bude treba osobitnej pomoci pri utečencoch v Turecku, Jordánsku a v Libanone. Vyhlásenie sa obracia aj na zodpovedných štátnikov v problémových krajinách, odkiaľ utekajú ľudia, aby vytvorili také podmienky, aby ich občanie nemuseli utekať. V tejto oblasti majú vyvinúť lepšie aktivity aj medzinárodné organizácie.

Vyhlásenie podpísali: biskupka z Oslo Helga Haugland Byfuglien, viceprezidentka SLZ za región Severnej Európy, krajinský biskup zo Štuttgartu Frank Otfried July, za región Strednej a Západnej Európy a biskup z Budapešti Fabiny Tamas, za región Východnej Európy.

(www.evangelikus.hu)

 

 

 

 

 

Komentovať