Zo zasadania ILC

Celosvetové zasadnutie Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) v Buenos Aires pokračovalo vo svojom programe. Na základe žiadosti a po ich preverení za členov ILC boli prijaté tri cirkvi: Sibírska evanjelicko -luteránska (SELC), Luteránska cirkev synoda Nikaragua (ILSN) a Luteránska cirkev v Nórsku (LKN). Dve cirkvi z Afriky nemohli prerokovať, lebo ich zástupcovia sa na zasadnutie nedostavili pre problémy s vízami. Teraz má ILC spolu 38 členských cirkví.

SELC v Rusku má 2100 členov, 25 cirkevných zborov a 19 duchovných. ILSN má 1800 členov, 23 zborov, 26 pastorov a 37 diakonís. Minicirkvou je LKN s 50 členmi, s jedným zborom a 8 kazateľskými miestami, s tromi pastormi. Vo voľbách za predsedu ILC bol opäť zvolený Hans-Joerg Voigt, biskup SELK v Nemecku.

(www.ilc-online.org)

Komentovať