Evanjelici v Grécku pomáhajú utečencom

V Grécku je niekoľko malých evanjelických cirkevných zborov . Sú roztrúsené po celej krajine. Spolu majú do 5 tisíc členov. Utečenci zaplavujú grécke ostrovy a cez Macedónsko prechádzajú strastiplnou cestou do Západnej Európy. 90 km od hraničného prechodu sa nachádza cirkevný zbor Milotopo. Jeho členovia veľmi aktívne pomáhajú utečencom: robia chlebíčky, podávajú vodu, plienky pre deti, hygienické potreby a ovocie. Správu o tom podal miestny farár Meletis Meletiadis. Finančne cirkevným zborom v Grécku pre túto prácu pomohol aj Spolok Gustava Adolfa z Wuerttemberska  (2.500 eur) a Spolok ev. farárov  z tej istej spolkovej krajiny (5.000 eur).

(www.elk- wue.de)

 

Komentovať