Slovák bol menovaný za biskupa Reykjaviku

52-ročný kapucín Dávid Tencer, rodák z Novej Bane, ktorý od roku 2004 pracuje ako misionár na Islande, bol v týchto dňoch menovaný pápežom Františkom za nového biskupa Reykjaviku. Rímskokatolícka cirkev na Islande tvorí jednu diecézu a má asi 13 tisíc členov, roztrúsených po celom ostrove. Sú to v drvivej väčšine cudzinci, žijúci na Islande. Podľa poslednej štatistiky za rok 2013 to vyzerá takto: Poliaci 10927, Litovci 1659, Filipínci 558, Portugalci 527, Španieli 325, Taliani 194, Slováci 189, … Neuvádzam iné národy, ktoré nie sú väčšinovo katolíci. Celkovo má Island 325.671 obyvateľov, z toho k Evanjelicko-luteránskej cirkvi patrí 245.184, čo je 75,28 % . Celkový počet na Islande žijúcich cudzincov je 22.744, čo je 6.98%.

(z viacerých zdrojov na internete)

Komentovať