Konferencia LEKKJ v Budapesti

Od 10. do 13. júna t.r. sa v Budapešti konala výročná konferencia LEKKJ – Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum ( Luteránska európska komisia Cirkev a judaizmus). V poradí to bola už 35. takáto konferencia .Témou konferencie bol "Antisemitizmus v Európe". Hlavné prednášky sa zaoberali najmä s aktuálnou politickou situáciou v Maďarsku. Účastníci prijali na záver dva dokumenty: stanovisko účastníkov k antisemitizmu a v druhom sa zaoberajú dokumentom palestínskych kresťanov s názvom Kairos. Vo vyhlásení sa na jednej strane solidarizujú s trpiacimi obyvateľmi Palestíny, na druhej strane odsudzujú jednostrannú kritiku Izraela, pretože treba chápať aj strach a obavy židovských obyvateľov. V piatok večer sa účastníci zúčastnili bohoslužieb v synagoge na ulici Frankla Lea. V nedeľu boli zasa na evanjelických nemeckých bohoslužbách v Budíne. Súčasťou bolo aj prijatie u biskupa Tamása Fabínyho a dvojdňový výlet do miest Kecskemét, Szeged a Pécs, kde mohli spoznávať kultúrne a historické pamätihodnosti Maďarska vo vzťahu kresťania a židia. Budúcoročná konferencia sa bude konať v Helsinkách.

(www.evangelikus.hu; www.christenundjuden.org)

Komentovať