Mládež nalieha ochrániť cirkev pred falošným učením

Mládež Etiópskej Evanjelicko-luteránskej cirkvi Mekane Yesus  (EECMY) vyzýva, aby táto cirkev bola chránená pred falošným učením a to : pred tzv. sociálnym evanjeliom a manželstvami rovnakého pohlavia. Predseda tejto cirkvi W.Idos vyzval mládež cirkvi, aby zohrávala aktívnu úlohu v ochrane vyučovania a učenia cirkvi pred nebiblickým učením. Ako negatívny príklad poukázal na stav v niektorých sesterských cirkvách v Európe a USA. Odhaduje sa, že viac ako 75% členov tejto cirkvi tvoria osoby pod 50 rokov, z čoho je najviac detí a mládeže, čo je pozitívny trend pre budúcnosť kontinuity cirkvi.

(www.eecmy.org)

Komentovať