Medzinárodná konferencia v Českom Tešíne

V sobotu 10. októbra 2015 sa bude v Českom Tešíne konať medzinárodná konferencia z príležitosti 100. výročia narodenia Božieho služobníka Vladyslava Santaria. Podrobný program konferencie nájdete na stránke santarius.sceav.cz.

(www.sceav.cz)

Komentovať