Fínska misionárka v Berlíne

O cirkevnom zbore SELK Sv. Trojice v Berlíne sme písali. V nedeľu 13. septembra 2015 sa v ňom konali služby Božie, na ktorých bolo prítomných do 300 veriacich. Po nich privítali v zbore sestru Tarju Ikäheimonenovú , ktorú sem na trojročnú prácu vyslala Fínska luteránska misia. Táto pracovníčka šesť rokov pracovala v Afganistane a ovláda tamojší jazyk dari, ktorým hovoria aj mnohí noví členovia tohto cirkevného zboru – konvertiti z islamu. Takto bude veľkou pomocou pri práci s prisťahovalcami.

(www.selk.de)

Komentovať