Evanjelici pomáhajú utečencom v Maďarsku

Obrázok k správe

V utečeneckom tábore pri Röszke v Maďarsku, 8. septembra 2015 Szilvia Buzalová a Jana Gasperová, pracovníčky ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v spolupráci s Attilom Szpisákom, evanjelickým farárom v Slovenskom Komlóši, rozdali humanitárnu pomoc. Aktivita Evanjelickej diakonie sa uskutočnila z rozhodnutia Jána Gaspera povereného riadením Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Praktická pomoc bola poskytnutá pre viac ako 2 700 utečencov, ktorých počet naďalej stúpa. Týmto však naša služba pre nich nekončí. http://www.diakonia.sk/evanjelici-pomahaju-utecencom-v madarsku/

Informácia a fotografia prebratá z http://www.diakonia.sk
Odporúčame obrátiť sa na Evanjelickú diakoniu s ponukou o pomoc. Vďaka vopred.

Komentovať