Ordinácia domorodých kňazov v Mozambiku

9. augusta 2015 sa v lokalite Vila de Sena konala veľkolepá slávnosť ordinácie prvých ôsmich domorodých pastorov malej misijnej cirkvi – Concordia Lutheran Church Mozambique . Na slávnosti sa zúčastnilo do tisíc osôb, medzi nimi dvaja zahraniční biskupi (z Brazílie a Južnej Afriky), zástupcovia štátu a misijných organizácií. Cirkev veľmi rýchlo rastie, preto potrebuje domácich pastorov. Doteraz tam slúžili zahraniční misionári. Misijnú prácu v tejto krajine ako luteráni začali konať penzionovaný pastor z Kanady Joseph Alfazema a jeho manželka. Ide o konfesijne ladený misursky smer luteranizmu.

(www.ilc-online.org)

Komentovať