Moslimovia v Nemecku konvertovali na kresťanov

Nezávislá evanjelicko-luteránska cirkev v Nemecku (SELK) informovala , že v minulých rokoch väčšia skupina moslimov z Iránu a Afganistanu, ktorí žijú v Nemecku ako prisťahovalci, konvertovala na kresťanskú vieru a rozšírila tak počet členov tejto cirkvi . Konkrétne ide o cirkevný zbor Svätej trojice v Berlíne, ktorý vedie pastor Gottfried Martens. On si zobral do duchovnej opatery týchto moslimov, venoval sa im niekoľko rokov a výsledkom bol krst svätý a prijatie do cirkvi. Následkom tejto misijnej práce zbor za posledné dva roky počtom vzrástol zo 160 členov na vyše 600 členov. Viac ako 500 členov hovorí rečou farsí a dari.

(www.ilc-online.org)

Komentovať