Ekumenické služby Božie pred voľbou nového spolkového prezidenta Nemecka

Katolícka a evanjelická cirkev v Nemecku pozývajú na spoločné ekumenické služby Božie pred voľbou nového spolkového prezidenta Nemecka. Bohoslužby sa budú konať 30. júna t.r. v katolíckej katedrále sv. Hedvigy v Berlíne. Úvodné slovo prednesie vedúci Katolíckeho úradu, prelát Karl Juesten. Kázať bude prelát Bernhardt Felmberg, splnomocnenec Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka pri vláde a parlamente. Na bohoslužbách sa očakávajú kandidáti pre voľbu prezidenta ako aj členovia Spolkového zhromaždenia.

(www.ekd.de)

Komentovať