Ježišové podobenstvá – materiál na detský tábor

Biskupský úrad VD ECAV v Prešove pripravil pre detské a dorastové tábory materiál, ktorý má pomôcť všetkým oragnizátorom, ktorí pracujú v tomto smere v našej cirkvi. Obsahovo sú v ňom ukryté duchovné témy, rôzne duchovné a telesné aktivity, kompletný program na týždenný tábor. Materiál je k dispozícii na web stránke: www.vychodnydistrikt.sk v sekcii detské besiedky. V CD podobe bude súčasťou nového CD s materiálmi na šk. rok 2010/2011 Cirkev – Božia škola.

Mihoč Peter – tajomník biskupa VD ECAV

Komentovať