Vivat – ESŠ v Martine!

Vivat –  Evanjelická spojená škola v Martine!

EPST prináša potešujúcu správu o napredujúcej Evanjelickej spojenej škole v Martine. Pribudlo do nej 115 nových  študentov. Mšlienka postaviť školu, ktorá by na Memorandovom námestí poskytovala kvalitné vzdelávanie a viedla zároveň deti a študentov ku Kristovi sa napĺňa.

ESŠ  má štyri triedi škôlkarov, ďalšie triedy ZŠ a Gymnázium. Viac ako 600 žiakov vstúpilo do jej brán v tomto novom školskom roku. Vedenie Evanjelickej spojenej školy (ESŠ) sa okrem iných aktivít rozhodlo zakúpiť historickú budovu Neografie a prerobiť ju na školu. Rekonštrukcia sa naplno rozbehla v júli tohoto roku. Doteraz tožiž žiaci chodili do tried v šiestich rôznych budovách, čo bolo koplikované. Práce sa podarilo zvládnuť aj za pomocu partnerov z Napervillu – Chicago, USA.

Gene Ryan, dlhoročný podporovateľ vysoko ocenil prácu pána riaditeľa Jozefa Sopoligu a pedagogického zboru pri otváracích SLB Veni sancte.

 

“Doterajšia existencia a úspechy Evanjelickej spojenej školy v Martine sú dôkazom toho, že investície do kvalitného vzdelávania založeného na kresťanských hodnotách sú trvalé investície. Tento edukačný model sa ukazuje ako udržateľný a dlhodobo úspešný. Modlíme sa, aby sa k nášmu úsiliu pripojilo čo najviac ľudí”- hovorí s vierou pán riaditeľ Jozef Sopoliga.

Nech aj ďalšie práce a vzdelávanie žehná Pán. Vivat ESŠ!

Komentovať