Evanjelici v Európe pomáhajú utečencom

Ako oznámil biskup Tamas Fabiny z Evanjelickej cirkvi v MR, na dramatickú výzvu s utečencam v Maďarsku odpovedá i domáca cirkev. Pomoc sa poskytuje predovšetkým v hlavnom meste , a to najmä na železničných staniciach, kde dobrovoľníci denne poskytnú 150 teplých porcií, suchú stravu -proviant, šatstvo a deky. Pomáha aj Evanjelická diakonia. Podobnú pomoc utečencom poskytujú i sesterské cirkvi v Rakúsku, Švédsku, Nórsku, Nemecku a Dánsku. So špeciálnou výzvou na členské cirkvi SLZ sa obrátili prezident SLZ biskup M.  Younan a gen. tajomník M. Junge.

(www.luteranie.pl)

Komentovať