Cirkevné stretnutie mládeže v Nórsku

21. až 24. júna t.r. sa v meste Hamar na Vysokej ľudovej škole Toneheim bude konať celocirkevné stretnutie mládeže Evanjelicko-luteránskej cirkvi Nórska. Z každej diecézy cirkvi,ktorých je jedenásť, príde po 46 delegátov. Logo stretnutia predstavuje recykláciu. Hlavnou témou stretnutia je misia. To,čo mladí získajú z misijného pôsobenia, majú vracať iným. Je to podobné ako pri recyklácii. 

(www. kirken.no)

Komentovať