10 návrhov, ako riešiť utečeneckú krízu

Utečenecká kríza je prejavom morálnej krízy v ktorej sa ocitol starý kontinent a s ním aj naša krajina. Utečenecká kríza trvá už roky. Doterajšie vlažné pokusy politiky v EÚ o jej riešenie zlyhávajú. Dozrel čas na iné riešenia. Také čo odrážajú realitu a ľudskú povahu a čo budú fungovať.

V rámci kresťanskej alebo ľudskej morálky sme povinní poskytnúť všetku ochranu a útočisko slabým, prenasledovaným – v tomto prípade sýrskym utečencom. Nikto ich nesmie prevážať natlačených v nákladných autách a ich nechať zadusiť alebo utopiť. Musíme urobiť všetko preto, aby na úteku do Európy nezahynulo už žiadne dieťa.

Nie sme však povinní a dokonca to nesmieme dopustiť, nechať si rozvrátiť krajinu, kultúru a spoločnosť zlou politikou a neriešením kríz, ktoré sa už začínajú dotýkať bytostne aj Strednej Európy. Dlžíme to našim dedom, ktorý prežili komunizmus a všetky iné -izmy a aj našim deťom: aby sme im nechali krajinu, v ktorej nebude vládnuť šaría ani boľševici ani iná tyrania.

Tu je mojich desať návrhov ako riešiť túto krízu:

 1. Štatút utečenca – Utečenec pred vojnou, barbarským režimom alebo iným útlakom a prenasledovaním môže a musí u nás dostať status utečenca-azylanta. Teda dočasné povolenie na pobyt: pobyt v utečeneckom tábore alebo inom izolovanom zariadení – prijímači. Tam musí dostať najesť, napiť, odev a nocľah, osobnú bezpečnosť, súkromie a prístup k nutnej zdravotnej starostlivosti. Ale hlavne šancu pracovať a ukázať čo je v ňom.
 2. Bez práce nie sú koláče – Za žiadnych okolností nemajú utečenci nárok peniaze alebo iné hmotné dávky – bez práce, okrem najnutnejších potrieb na život. Treba im dať možnosť si zarobiť v špeciálnom režime, aj keď len za tretinu minimálnej mzdy v krajine EÚ. Treba im umožniť pracovať a peniaze dávať len za prácu – aj keby to bolo prekladanie jednej kopy hliny na druhú. Porobené na Slovensku ešte určite nie je: Vysádzanie stromov, čistenie lesných ciest, tokov, vykášanie jarkov a neobrobených polí, zametanie ciest a chodníkov, oprava výtlkov, koordinácia a pomoc v tábore iným utečencom, hocičo. Práceschopní by si dokonca časom mali odpracovať aj ubytovanie, stravu a základné zdravotné poistenie. Sú to nútené práce? Nie, je to základná spravodlivosť ku všetkým ostatným občanom, ktorí pracovať a platia dane. Keď je niekto zdravý a tvrdí že chce v krajine ostať, tak v nej bude musieť aj pracovať a sa nejako uživiť. Dávať finančnú odmenu bez práce je škodlivým pozostatkom socialistickej ideológie – keď niekto pracovať môže a možno aj chce, tak mu to treba umožniť.
 3. Prijímacie konanie – V príjmači začne každý “na pozorovaní”, na skúšku – akékoľvek prejavy extrémizmu, porušovania zákonov rešp. neznášanlivosti k ostatným alebo slabším, zlé správanie, jemu, prípadne celej jeho rodine sťažia, alebo ho diskvalifikujú pre trvalé povolenie na pobyt. Povolenie na pobyt sa vydáva iba podmienečne.
 4. Natrvalo len s vysvedčením – Utečenci, ktorí chcú v krajine natrvalo ostať, sa musia naučiť jazyk aspoň na základnej úrovni. Takisto musia urobiť skúšky z legislatívy, dejín a kultúry danej krajiny a občianskych práv. Nazvime to “diplom utečenca z občianskej náuky”. Ako inak budú tieto pravidlá dodržiavať, alebo si ich dokonca vážiť, keď ich nepoznajú? Tiež si môžu dorobiť alebo nechať si uznať kvalitné vzdelanie resp. diplom. V každej profesii, škole aj pri vodičáku treba prejsť skúškami alebo posudkom. Prečo by to nemalo byť inak aj tu?
 5. Voľný pohyb najviac v obci alebo okrese – Utečenec nemá mať ihneď právo na voľný pohyb po celej krajine, resp po EÚ. Jeho štatút je zo začiatku len o niečo lepší ako štatút väzňa. Musí sa denne alebo týždenne hlásiť na úrade a má právo pracovať. Má šancu – až po splnení určitých pomienok – byť vpustený do krajiny a postupne si získať práva slobodného európskeho občana.
 6. Natrvalo iba každý druhý – Z prijímacieho režimu sa do krajiny dostane iba vopred stanovené percento ľudí – napríklad jedna polovica utečencov alebo celých rodín, tých s najlepšími výsledkami – posudzovať sa bude: jazykové znalosti, vzdelanie, bezúhonnosť a celková šanca na integráciu. Keď sa vytvorí férová súťaž, budú sa medzi sebou pretekať, aby získali čo najlepšie hodnotenie, čo najviac referencií resp. odporúčaní alebo posudkov, ktoré zvýšia ich šancu sa v krajine integrovať a byť pre ňu prínosom.
 7. Adoptuj si utečenca! – Treba zaviesť zákony, ktorý by umožnili si úspešných azylantov “adoptovať”. Ľudia, aktivisti a neziskové organizácie, obce, ktoré chcú pomocť a sú ochotní si niekoho z utečencov alebo celú rodinu zobrať na starosti a pod patronát – by tú možnosť legálne mali dostať. Je veľa prípadov, kde sa táto ochota ukazuje a ľudia ju myslia vážne. Treba im to umožniť, buď na skúšku na pár mesiacov, alebo na rok, dva. Samozrejme tým zodpovedajú nielen za základné zabezpečenie, ale aj pomoc pri integrácii a zabezpečenie pracovej náplne. Ľudia im budú môcť vystaviť hodnotenie alebo odporúčanie.
 8. Treba však hľadať aj politické riešenia pre vojnové a iné geopolitické konflitky – ako je napr. ten v Sýrii aby sa tento prúd utečencov dal zastaviť. Ten konflikt má pozadie a svoj dlhodobý vývoj. Sýria bola mimochodom vďačný odberateľ našej výzbroje – tankov a možno aj chemických zbraní.Východný blok mal a má v Sýrii nadštandartné vzťahy. O tom by nejeden referent ŠtB vedel vypovedať. Tieto väzby by mohlo aj Slovensko využiť na vyvíjanie diplomatického tlaku na Rusko a USA ale aj na sýrske vedenie, aby hľadali mierové a udržateľné riešenie. Ministri zahraničia by sa mali napríklad namiesto presadzovania nad-práv pre sexuálne dezorientovaných, venovať riešeniu medzinárodných konfliktov.
 9. Treba bojkotovať, poraziť a zničiť barbarský režim IS. Tento fanatický štát nám – civilizovanému svetu, Západu a kresťanom vyhlásil totálnu vojnu. Treba to konečne vziať na vedomie a zariadiť sa podľa toho. Akékoľvek podozrenie na spojenie s ním u imigrantov alebo utečencov, prípade odchod občanov EÚ s úmyslom pripojiť sa k IS, by mal viesť k internácii nepriateľa a odňatiu nadobudnutého občianstva resp. práva na návrat do EÚ.
 10. Umožniť Návrat domov – Pri vyriešení konflitku alebo poľavení napätia, okamžite začať s návratom utečencov domov – najmä tých 50 percent, ktorí javia najmenšie šancu na integráciu. Na letenku si môžu u nás zarobiť a našetriť.

Zdajú sa Vám tieto návrhy naivné? Prosím – vylepšite ich. Páčia sa Vám? Zdieľajte so svojim poslancom.

Som presvedčený že akékoľvek dobré riešenie tzv. utečeneckej krízy musí stáť na princípoch, na ktorých sa dá stavať spoločnosť dlhodobo: zodpovednosť, spravodlivosť a aj kresťanská láska k blížnemu, pretavených do jasných pravidiel. Zhrnutie:

 • Dať humanitárnu pomoc a štatút utečenca
 • Bez práce nie sú koláče
 • Každý musí prejsť príjmacím konaním
 • Natrvalo len s vysvedčením
 • Voľný pohyb najviac v obci alebo okrese
 • Zostať môže iba každý druhý
 • Umožniť program “Adoptuj si utečenca!”
 • Zasadiť sa o mierové riešenia
 • Zničiť barbarský režim IS
 • Umožniť “Návrat domov”

Ak dostanú utečenci ľudskú pomoc, férové zaobchádzanie a rovnú šancu dokázať svoje kvality a presadiť sa, zaradiť do spoločnosti, budú na svoju novú krajinu aj hrdí a budú ju rešpektovať. Tak budú mať šancu byť neskôr prínosom aj pre Slovensko.

Mimochodom – jasné pravidlá a normálne férové zaobchádzanie, bude aj skutočným kresťanským svedectvom. Základná humanitárná pomoc, ale aj práca, pravidlá a poriadok. Týmto možno dostanú ľudia aj užitočnú skúsenosť o tom ako by aj ich krajina mohla vyzerať – keď sa tam raz rozhodnú vrátiť. Nehovoriac o svedectve a skúsenosti s kresťanskou kultúrou a krajinou.

Komentovať