Dve kalvinistické strany ostali v holandskom parlamente

Po predčasných voľbách v Holandsku 9. júna 2010 dostala sa do parlamentu opäť Strana kresťanskej únie s 303.529 hlasmi, čo je 3.3% a teda menej o 0.7% spred štyroch rokov. Strana s kalvinistickým pozadím bude mať teraz 5 poslancov miesto doterajších šiestich. Strana má 27 tisíc členov a je štvrtou najväčšou politickou stranou v Holandsku. Väčšinu jej voličov tvoria príslušníci reformovanej cirkvi.Druhá-prísne konzervatívna kalvinistická SGP získala 163.034 hlasov a v parlamente bude mať dvoch poslancov. Táto skupina je jediná neislamská v Európe, ktorá sa usiluje o Boží štát. V parlamente je od svojho založenia pred 92 rokmi. Jej členmi mohli byť iba muži.V apríli t.r. súd toto obmedzenie zrušil.Strana sa odvoláva  na Bibliu. Požaduje dôsledne zachovávať nedeľný pokoj. Preto aj  webová stránka SGP je v nedeľu nedostupná!!

(www.idea.de)

Komentovať