Strom reformácie v Piešťanoch

Brat farár Braňo Dolinský informuje v EPST, že v Piešťanoch pribudol strom reformácie č.103 –  Buk červenolistý!

Mimochodom, taký sme zasadili pred časom aj v Sobotišti. Udialo sa to pri príležitosti 110 .výročia pamiatky posvätenia kostola, za účasti br.biskupa ZD Milana Krivdu, ako slávnostného kazateľa.

Nech stromček rastie a zvestuje , že luteráni v Piešťanoch duchovne žijú!

 

Do 500.výročia refomácie zostáva už len niečo viac ako dva roky! Zaujímalo by ma, čo luteráni v ostatných zboroch? Nezobudia sa?

Nemá im kto jamu vykopať?

Komentovať