Bardejov v Tisovci

“Ako osloviť v dnešnej dobe mladých ľudí, zvláš chlapcov, ktorí nechodia do kostola, nie sú aktívny vo viere? To bol jeden z motívov pre zorganizovania 2.ročníka športového tábora CZ Bardejov v Tisovci. Tábor sa konal za účasti športovcov z USA”- píše zborový farár Ján Velebír  v EPST.

Mladí ľudia s amohli zdokonaliť zvlášť v basketbale a vo floorbale . Bola to lákavá príležitosť, zvlášť ak trénerom bol bývalý hráč NBA z USA!

Tento športovec po skončení športovej karieri pôsobí ako kazateľ cirkevného zboru.

Náplňou tábora boli okrem tréningu aj večerné programy s biblickými témami a mnohé iné zaujímavé aktivity. Super!!

Komentovať