Stretnutie mladých luteránov/niek vo Wittembergu, Nemecko

Svetový luteránsky zväz (SLZ) zorganizoval v meste Wittenberg , Nemecko , pracovné stretnutie mladých reformátorov a reformátoriek  pod heslom “Oslobodení Božou láskou – zmeniť svet”. Stretnutie sa koná od 22. augusta do 4. septembra pre 140 mladých účastníkov z 80 členských cirkví SLZ. Cieľom je podporiť prácu mladých v cirkevných zboroch , povzbudiť ich pre ich činnosť a vymieňať si vzájomne skúsenosti. Na organizácii sa podieľal  viceprezident SLZ, biskup Fabiny Tamás z MR, generálny tajomník SLZ , farár Martin Junge a hlavne najmladšia viceprezidentka SLZ, 28 ročná Kórejčanka Eun-hae Kwon. Akcia je súčasťou prípravy na oslavy 500. výročia reformácie v roku 2017. Hostiteľkou podujatia bola domáca Evanjelická cirkev v Strednom Nemecku.

(www.landeskirche-hannovers.de)

Komentovať