Výročné zasadnutie WELS

Posledný júlový víkend 2015 sa v Michiganskom luteránskom seminári v Saginaw, Mich. , USA, konalo výročné, v poradí 63. zasadnutie WELS – Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. Prísne konzervatívnu luteránsku cirkev zastupovalo 400 volených delegátov. Témou zasadnutia bolo ” One in Christ” (Jedno v Kristovi). Na dvojdňovom stretnutí sa konala biblická práca, meditácie, vypočuli si hodnotiace správy o činnosti cirkvi, prerokovali služobné poriadky učiteľov, vyjadrili súhlas s pokračovaním teologických rozhovorov s Misurskou synodou a Cirkvou Luteránskeho vyznania, schválili rozpočet cirkvi a vykonali voľby. Na zasadnutí ako hosť bol prítomný biskup Ukrajinskej luteránskej cirkvi Vjačeslav Horpynčuk, s ktorou má WELS partnerstvo. Prezidentom WELS ostáva aj naďalej Rev. Mark G. Schroeder.

(wels.net)

 

Komentovať