Zomrel superintendent Paul Weiland v Rakúsku

V nedeľu 16. augusta t. r. v St. Poelten  náhle a nečakane si Pán odvolal svojho verného služobníka superintendenta dolnorakúskej diecézy Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku Paula Weilanda. Zomrel v nemocnici  na zástavu srdca vo veku necelých 66 rokov.  Evanjelická, ekumenická i verejná odozva na jeho úmrtie je značná. Oceňujú ho ako verného služobníka, úprimne žijúceho evanjelium. Do roku 1998 viedol v cirkvi mediálnu prácu. Z tohto obdobia ho poznám osobne i ja. Bol verným priateľom našej cirkvi a Slovenska, mnoho razy nás navštívil, radil a pomáhal. Podobne aj my sme na jeho pozvanie návštevy opätovali. Viedol zanietene mediálne kurzy pre nás pracovníkov z bývalých socialistických štátov východnej a strednej Európy v rámci menšinových cirkví SLZ.

Pochovaný bude v piatok 21. augusta o 11,30 hodine na hlavnom cintoríne v St. Poelten. Trúchloslužba bude v krajinskej kaplnke o 13,30 hodine. Povedie ju biskup ECAV v Rakúsku M. Buenker.

(www.evang.at)

Komentovať