Biskup Pavel Levuškan na vizitácii v Štokholme

Biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi AV v Rusku Pavel Levuškan v mesiaci apríli t.r. uskutočnil vizitáciu cirkevného zboru sv. Petra v Štokholme. Ide o ruský luteránsky zbor, ktorý už dva roky duchovne spravuje farár Rustam Garipov. Členov zboru tvoria Rusi luteránskeho vyznania, ktorí sa prisťahovali do Švédska z Ruska, Estónska a Lotyšska a iných krajín. Počas služieb Božích v nedeľu 9. apríla biskup Levuškan vykonal aj sviatosť sv. krstu malému chlapcovi. V rámci vizitácie sa stretol na rozhovoroch s biskupom švédskej  Misijnej provincie Goeranom Beyerom a tiež s emeritným biskupom Apoštolskej episkopálnej (anglikánskej ) cirkvi Nillsom Bertilom Perssonom. Obe strany vyjadrili želanie prehĺbiť dvojstrannú spoluprácu. Za tým účelom ich pozval na budúci rok 2016 na odborné prednášky do Ruska.

(www.Luther.ru)

Komentovať