10. kongres Európskych združení farárov vo Wisle, Poľsko

Od 5. do 9. júna 2010 sa v zborovom dome Biskupa Wantulu vo Wisle, Poľsko, koná 10. kongres Európského združenia farárov. Témou kongresu je " Zodpovednosť za verejné zvestovanie Božieho Slova." Delegáti zastupujú združenia farárov evanjelických cirkví zo 14 krajín Európy. Spoluorganizátorom je Združenie kňazov a katechétov Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľskej republike a Mestský úrad vo Wisle. Prítomní sú aj biskup domácej cirkvi Jerzy Samiec a prezident Európskeho združenia farárov – farár Gerd Rainer Koch. V nedeľu sa účastníci zúčastnili služieb Božích v miestom ev. chráme sv. Petra a Pavla.

(www.luteranie.pl)

Komentovať