Martin Rázus: Nevädzi

Martin Rázus:

                                                                                                 Nevädzi.

    

           “V ten istý čas išiel Ježiš v sobotu pomedzi zbožie a učeníci boli hladní; i začali trhať klasy a jesť. Keť to videli farizeji, povedali Mu……..”

                                                                                                 Mt 12, 1-2

Od kohos’ zdedila

nevinný pohľad –

od kohos’ zdedila?

Zver mi!

 

Taký je skormný, tak nesmierny…

ako sa belasie v zrejúcom žite!

Kto ti ho poručil? Pamiatky zmyté?

Ak chceš – pomôžem! Hlávočku primkni!

Išiel raz Majster i s učeníkmi

obilím v sobotu: vyhladli asi,

vztiahli rúk po klasoch zlátistej riasy,

z čoho hneď s pokrytci povstala hádka.

Iba kdes’ vo zboží pra-pra-pramatka

tvoja sa preveľkou radosťou chvela,

že zrak svoj uprela na Spasiteľa,

a On sa usmial tak skromný a mierny…

 

Od Nehos’ zdedila

neviny pohľad –

od Nehos’ zdedila,

ver mi!

Komentovať