Zomrel em. biskup ZD ECAV Ján Antal

Senior DNS br. I. Eľko oznamuje, že dňa 4. júna 2010 zomrel vo veku nedožitých 84 rokov emeritný biskup ZD ECAV Ján Antal. Pohreb bude v utorok 8. júna 2010 o 14.00 hodine v evanjelikom kostole v Rastislaviacich. Česť jeho pamiatke!

Komentáre k “Zomrel em. biskup ZD ECAV Ján Antal

  1. PeterS

    So zosnulým bratom emeritným biskupom Jánom Antalom sa lúči aj Konfederácia politických väzňov Slovenska, ktorej bol členom. Jeho smrťou strácame ďalšieho svedka utrpenia a z evanjelických farárov, ktorí boli uväznení pre svoju vieru odteraz žijú už len dvaja: emeritný biskup Pavel Uhorskai a Michal Hreško. Okrem nich tiež žijú ďalší, ktorí boli povolaní do Pomocných technických práporov, bol im odňatý štátny súhlas do verejnej duchovnej správy alebo boli postihnutí ako poslucháči bohosloveckej fakulty, ale tiež aj bývalí väzni z radov neordinovaných. Manželke zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť a ďakujeme za spoluprácu.

Komentovať