Úsmev na tvári stojí malo peňazí

Na svete sú dva druhy ľudí.
Jedni sa ráno prebudia a povedia: Dobré ráno, Bože!“
Tí druhí povedia:“ Dobrý Bože, ráno!“

 

Babička sedí na pláži, kde sa jej vnúčik v klobúčiku hrá s vedierkom a lopatkou.
Zrazu sa objaví veľká vlna a vezme vnúčika so sebou. Babička padne na kolená a začne sa modliť:
-Ó, Bože, prosím, vráť mi môjho vnúčika, je to také nevinné stvorenie!
Ako zázrakom sa priženie druhá vlna a zanechá vnúčika presne na rovnakom mieste aj s vedierkom a lopatkou. Babička obráti oči k nebu, rozhodí rukami a povie nahnevane:
-Mal klobúčik…!

 

-Pán doktor, ako dopadla moja operácia?
-Ale ja nie som doktor, ja som svätý Peter!

Komentovať