Dialóg o ordinácii žien v LCA

Od 7. do 9. júla t.r. sa v cirkevnom zbore Hahndorf, štát Južná Austrália, konala generálna konferencia pastorov Luteránskej cirkvi Austrálie (LCA). Zúčastnilo sa jej 280 pastorov tejto cirkvi. Tohoročnou témou po prvý raz v histórii bola ordinácia žien v cirkvi. Bežne tento orgán zasadá tesne pred generálnou synodou, ale teraz má  niekoľko mesiacov predstih. Generálna synoda bude zasadať od 29. septembra do 4. októbra. Je to z toho dôvodu, aby sa pred synodou viedla na túto tému diskusia. Aj na konferencii pastorov sa diskutovalo a počúvalo, ale nehlasovalo. Ako je známe, LCA doteraz neordinuje ženy. Je považovaná za mierne konzervatívnu cirkev. Je členkou konzervatívnych cirkví v ILC – International Lutheran Council, ale od r. 1994 súčasne je aj v SLZ. Má 73.268 členov, 605 zborov a 323 aktívnych farárov.

(www.lca.org.au) (www.ilc-online.org) (www.lutheranworld.org)

Komentovať