Deti z Ukrajiny v Krelingen, Nemecko

Od 16. do 28. augusta t.r. príde do duchovného strediska v Krelingen 50 detí z Ukrajiny. Ide o deti zo sociálne slabých rodín a dokonca o deti – siroty z domovov. Počas pobytu sa deti budú hrať, športovať, venovať ručným prácam a podniknú výlety do okolia. Deti majú zažiť radosť a získať nové životné istoty. Duchovné stredisko Krelingen má 50 ročnú históriu. Ide o slobodné dielo (prácu) v rámci Evanjelicko-luteránskej cirkvi Hannoverska na teologickej báze evanjelickej aliancie.

(www.landeskirche-hannovers.de)

Komentovať