ELCA schválila štipendiá pre zahraničných študentov

ELCA pre študijný rok 2010-11 schválila štipendium Phoebe Hermana pre 15 zahraničných  študentov, ktorí budú študovať na stredných a vysokých školách ELCA.Výška je  2 tisíc USD pre každého. Väčšinou sú to študenti z Ázie, Južnej Ameriky,Ázie a Afriky. Iba dvaja sú z Európy: jeden z Kosova a  Ján Michalko zo Slovenska, ktorý bude študovať na Univerzite Susguehanna ,Selingsgrove, Pa.

(www.elca.org)

 

Komentovať