Cirkevný deň Lužických Srbov v meste Cottbus

V sobotu 4. júla 2015 sa v meste Cottbus konal Cirkevný deň Lužice. Zúčastnilo sa ho do dve tisíc účastníkov. Témou podujatia boli slová proroka Ezechiela o spustošenom kraji, ktorý sa premení na Eden. Aj lužický kraj je spustošený. Je to oblasť banícka, bane zatvorili, kraj pustne , mládež odchádza. Na programe dňa boli prednášky, otváracie a záverečné služby Božie , tvorivé dielne, koncerty. Osobitným oživením bola prítomnosť stočlennej delegácie Evanjelickej cirkvi z Poľska, z diecézy Wroclaw na čele s biskupom Waldemarom Pytlom. Súčasťou boli aj dva zbory.

(www.luteranie.pl)

Komentovať