Z diania v MyS – (jú/júl 2015)

20. júna 2015

bol v CZ BUKOVEC inštalovaný novozvolený zborový farár Ján Sadloň. Inštalačný akt vykonal senior M.Hvožďara, za prítomnosti viacerých farárov. Slávnostným kazateľom bol Ivan Novomestský z Krajného. Prítomní boli ďalej: M.Hvožďara st. z Čáčova, Juraj Ševčík zo Senice, Ján Bunčiak z Trenčína, Jozef Pacek z Kremnice, Iveta Vachulová z Turej Lúky, Pavel Čerfeľ z Prietrže, Pavel Štefek z Častkova, Ján Lichanec z Brezovej. Inštalovanému  a CZ Bukovec blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania.

3.júla 2015

sa v Brezovej pod Bradlom konal seminár venovaný publikácii: Mučeník pravdy Kristovej, vydanej pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Jána Husa.

Na seminári prednášali domáci historici Peter Uhlík a Matúš Valihora na tému Husitská tradícia v podbradliansko-podjavorinskom kraji, ďalej  s.riaditeľka Múzea T.G.Masaryka z Hodonína Irena Chovančíková na tému: Odkaz J.Husa vo filozofii TGM, brezovský pravoslávny kňaz predstavil J. Husa z pohľadu ortodoxnej pravoslávnej tradície. Prítomných pozdravil dp.biskup cirkvi Československej husitskej na Slovensku Ján Hradil a biskup ZD ECAV Milan Krivda.

5.júla 2015

– vo sviatok Konštantína a Metoda, bol Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči .

V predvečer slávnosti bolo stretnutie mládeže v KD na Podbranči. V tom istom čase sa konal na Košariskách koncert chrámovej hudby.

Slávnostné SLB z hradu Branč boli venované najmä pamiatke 600.výročia upálenia M.J.Husa a boli vysielané v priamom prenose v rozhlase.

Slávnosntým kazateľom bol senior Východomoravského seniorátu Českobratskej cirkvi evang. Peter Pivoňka. V zvesti zaznela kázeň majstra J. Husa o dobrom pastierovi na text Ján 10, 11-16.

Proglas od Konštantína Filozofa prednášal zasl.umelec Juraj Sarvaš.

Prítomných pozdravil v príhovore aj gen.biskup ECAV Miloš Klátik. Krátky pozdrav povedal aj biskup Evanj.a.v.cirkvi z Maďarska János Semerei.

V programe vystúpil spevokol mladých zo Sobotišťa a Častkova pod vedením A.Praskačovej, spevokol CZ Trenčianske Stankovce pod vedením Milana Petrulu,  a hudobná skupinka “Switt on” z Vrboviec.

Pekný prejav mal generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby  /OZ SR a OZ SR/ v armáde Marian Bodollo.

5.júla popoludní

program Dištriktuálneho dňa ZD ECAV  pokračoval v Brezovej pod Bradlom divadelným predstavením: Pevec Boží / obraz zo života Juraja Tranovského/ v podaní hercov Spišského divadla.

Pri Husovom pomníku oboznámila prítomných s jeho históriou ses.dozorkyňa CZ J.Bôžiková.(93.výročie odhalenia, dar Kostnickej jednoty)  Kázňou poslúžil br.biskup ZD Milan Krivda.

5.júla

– na Myjave, v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu sa prezentoval aj domáci cirkevný zbor, kde vykonal misijné služby Božie.

Komentovať