Zomrel br. farár a senior v.v. Mgr.Branislav Matejka

Dňa 5.7.2015  zomrel v Obišovciach vo veku 85 rokov brat farár  a senior v.v.  Mgr.Branislav Matejka. Pohrebná rozlúčka s ním bude vo štvtok 9.júla o 14.30 hod. v ev.a.v. kostole v Obišovciach.

 

BRANISLAV MATEJKA na narodil v Púchove 29.apríla 1930 v rodine učiteľa Juraja Matejku a Emílie rod.Novomestskej. Ľudovú školu naštevoal v Púchove. Od r.1941 pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Trenčíne, kde zmaturoval v júni 1949. Od svojich 13 rokov začal popri svojom otcovi vypomáhať ako kantor Po maturite študoval na EBF v Bratislave, kde bol vo Veľkom chráme aj ordinovaný. Do kňazskej služby nastúpil ako kaplán najskôr v Kochanovciach pri Trenčíne a následne pôsobil ako seniorálny kaplán v Prešove. Od 15.marca 1956 bol menovaný za námestného kňaza do Liptovského Trnovca, kde pôsobil 5 rokov. V r.1961 bol zvolený za farára v CZ Štrba, kde pôsobil 41 rokov, až do augusta 2002. V roku 1994 bol zvolený za konseniora Tatranského seniorátu a v máji 1995 za seniora. Po odchode na dôchodok žil v Obišovciach, kde stále slúžil v cirkevných zboroch Košického seniorátu ako kaplán až do mesiaca júna t.r.

Do stavu manželského vstúpil 29.9.1955 v Obišovciach s Ruženou rod. Mihokovou. Pán Boh im požehnal dvoch syov: Branislava a Ivana. Časnú púť života dokonal náhle, v náručí milovanej manželky , 5.7.2015 večer. Pozostalej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a zároveň vďaku Pánu Bohu za jeho vernú službu a priateľstvo.

“Ale mne život nestoj za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej. (Sk 20, 24)

Komentovať